INSCRIPCIÓ


XVI JORNADA FORMATIVA DE LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ.
La inspecció educativa: Supervisió, organització i funcionament dels centres educatius.
(A propòsit dels Decrets 252/2019 i 253/2019, que desenvolupen els nous ROF als IES i CEIP)

SEGORBE, 21 DE FEBRER DE 2020
Teatro Serrano
Plaza Almudín, 15

Inscripció Jornada: CEFIRE de Sagunt Codi: 20SA64IN001


Entrada de toros y caballos.